همزمان با روز جهاد و كشاورزي


رجايي فرماندار ميبددر مراسم افتتاح مجتمع صنعتي شكارگاه ميبد بيان داشت : در زمينه صنايع و ايجاد طرحهاي صنعتي  پاك و يا با آلودگي كمتر سرمايه گذاران بايد گامهاي بلند تري بردارند و دولت در اين زمينه همكاري لازم را خواهد كرد  سجادي مدير كل جهاد كشاورزي استان نيز سالروز تشكيل جهاد به فرمان امام را تبريك گفت و بيان داشت كارگروه كشاورزي كه از سال 90 تشكيل شد انقلابي را در بخش كشاورزي به وجود آورد . وي از استاندار يزد به عنوان كارگروه تحول كشاورزي و رياست  بانك كشاورزي  استان به خاطر همت و حمايتهايشان تقدير نمود .
 اين طرح ها شامل يك واحد  پروش مرغ گوشتي با ظرفيت توليد 5 هزارقطعه درهردوره ، دوواحد پرورش اسب با ظرفيت 76 راس اسب ويك واحد توليد قارچ خوراكي با ظرفيت توليد 4ونيم تن درهردوره دوماه مي باشد كه از3ونيم ميليارد تومان هزينه دراين واحدها ، 2ميليارد تومان ازتسهيلات ويژه توسعه بخش كشاورزي هزينه شده است .

با افتتاح اين واحدها زمينه شغلي 50 نفردرشهرستان فراهم شد .