با حضور دشتي معاون سياسي امنيتي و فرماندار ميبد


 

در ابتداي مراسم افتتاح اين پروژه ها دشتي معاون سياسي امنيتي استاندار ، رجائي فرماندار ميبد و ديكر مسئوليت ادارات با حضور در گلزار شهداي فيروز آباد و قرائت زيارت عاشورا ،  غبار روئي قبور مطهر شهداء  و عطر افشاني و اهداء شاخه گل با سالار شهيدان پيمان بسته و بر ادامه راه شهيدان تأكيد نمودند . در ادامه حاضران پروژه هاي مختلف را افتتاح نمودند .

ازجمله اين پروژه ها افتتاح مسجد پارك بهاران ، يادمان شهدا ،‌ كارخانه توليد خوراك طيور،‌ پرورش اسب ، پرورش بلدرچين ، گاوشيري ، توليد وبسته بندي آجيل و5 پروژه خدماتي مخابرات بود كه تعدادي ازآن با حضورمعاون سياسي امنيتي استاندارافتتاح شد .
همچنين كلنگ طرح توسعه راه آهن ميبد شامل سكو زيرگذروسالن انتظارمسافرين ايستگاه راه آهن ميبد با اعتباري بالغ بريك ميليارد و400 ميليون تومان به زمين زده شد .
با افتتاح پروژهاي توليدي درهفته دولت درشهرستان ميبد زمينه اشتغال 53 نفرهم فراهم شد .
دشتي معاون سياسي امنيتي استانداردرافتتاح اين پروژه ها با گرامي داشت هفته دولت و ياد وخاطره شهيدان باهنرورجايي ،‌افتتاح دهها پروژه درهفته دولت را بيانگراستمرارسنت وسيره دولت مردان گذشته شهيدان رجايي وباهنر درخدمت رساني به مردم دانست وافزود : مجموعه مديران استان درراستاي استمرار سنت وسيره دولتمردان درخدمت رساني به مردم،‌ اين نهضت را همچنان دراولويت برنامه هاي خود دارند
دشتي با قدرداني ازتلاش هاي مسئولين ومديران اين پروژه ها گفت : اميدواريم افتتاح اين پروژه ،‌منشاء تحول وتوسعه درشهرستان ميبد باشد. .