پذيرش دانشجو
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردكان جهت تكميل ظرفيت در مقطع كارداني ناپيوسته و پيوسته رشته هاي كامپيوتر، حسابداري و آموزش ابتدايي دانشجو مي پذيرد.
متقاضيان مي توانند جهت ثبت نام به محل دانشگاه آزاد اسلامي اردكان مراجعه نمايند.ضمنا علاقه مندان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره هاي 50-7273845-0352 داخلي 226 يا 202 تماس حاصل نمايند.