امام جمعه موقت شهرستان ميبد


حجت الاسلام اعرافی در ادامه با گرامی داشت هشتم شهریور سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر به سیره زندگی و خدمت صادقانه این دو شهید دولت پرداخت و افزود: همه دولت مردان باید در خدمت صادقانه به مردم ، این دوشهید بزرگ را الگو و سرمشق خود قرار دهند.