با حضور فرماندار ميبد :


دراين نمايشگاه كه درپارك بهاران ميبد برپا شده است انواع لوازم التحريروكيف ودفتر را با طرح ها وانميشن هاي ايراني اسلامي به دانش آموزان ارائه گرديده است .

اين نمايشگاه همه روزه ازساعت 8 تا 11 وبعد ازظهرها ازساعت 18 تا 24 تا 15 شهريوردرپارك بهاران ميبد دايراست وشهروندان مي توانند لوازم التحريرفرزندان خود را ازاين نمايشگاه با تخفيف 20 درصد تهيه كنند.