معاون فرماندار ميبد :


 

وي افزود : كارهاي متعددي دراين مدت انجام شده كهجا دارد  از حمايتها و راهنمائيهاي حضرت آيت الله اعرافي تقدير و تشكر نمائيم .

 

مجموعه جلساتي كه برگزارشده بخشهاي عمده اي از ادارات فعاليت خود را شروع نموده اند از جمله آموزش و پرورش،مركز بهداشت ، آب و فاضلاب روستايي   ... و نيز  اداره راه و شهر سازي  از اين هفته اينده كار خودرا از جمله  بررسي آسفالت معابر اصلي بخش آغاز مي نمايد . همچنين مقرر شد طي جلسه اي  با حضور رياست اداره صنعت ،معدن و تجارت ميبد و معدن داران منطقه   وضعيت معادن بخش ندوشن سروسامان داده شود . بحث فضاي اداري و چارت تشكيلاتي نيز در حال انجام است .

 

وي ادامه داد : مسائل بودجه و نيازها و خواسته ها هم طي نامه هاي متعددي از شوراها به فرمانداري ارسال شده كه نياز به هماهنگي و .....داره و در دست اقدام مي باشد .

مهندس فلاح همچنين در خصوص امنيت منطقه گفت : بحث امنيت منطقه  پيگيري شده و با كمك نيروي انتظامي و بسيج امنيت كامل  در منطقه برقرار خواهد شد  . ساماندهي وضعيت حمل و نقل شهري و بين شهري در دستو ركار شهرداري است. و تمهيدات لازم در عرصه منابع طبيعي و ميراث فرهنگي هم در حال انجام است پيگيري زيرساختهاي اصلي هم مثل تامين مكان يابي شهرك صنعتي،پيگيري خط انتقال آب و گاز و جاده اصلي در دستور كار مي باشد .