مسائل ومشكلات بافت هاي فرسوده شهرستان ميبد بررسي شد

شرافت دراين جلسه با اشاره به فرصت ايجاد شده توسط دولت درزمينه  نوسازي ميراث فرهنگي گفت : ازفرصتي كه توسط دولت درزمينه نوسازي بافت هاي فرسوده ايجاد شده است بايد به نحو مطلوب استفاده شود چرا كه اين فرصت قابل تمديد نيست

وي درخصوص اجراي نوسازي بافت هاي فرسوده گفت : بايد درنوسازي، ارزشهاي حاكم و معماري سنتي بافت هاي فرسوده حفظ شود
محمدرضا هدايي معاون فرماندارميبد هم دراين جلسه برهمكاري وهماهنگي مسئولان ميراث فرهنگي ، شهرداري ، بانك مسكن و شركت مسكن سازان ميبد تاكيد كرد
اطلاع رساني عمومي درسطح شهرميبد توسط ادارات ذيربط درخصوص دريافت وام و تسهيلات بانكي ، تسريع درروند تشكيل پرونده براي متقاضيان و برگزاري همايش توسط شركت مسكن سازان ميبد ازمباحث مطرح شده دراين جلسه بود