مدیرکل اداره تعاون استان یزد: جوانان وافراد جویای کارباید فرهنگ کاروتلاش و چگونه کارکردن را فرا بگیرند

فلاح زاده مدیرکل تعاون استان یزد دراین گردهمایی گفت : ازآنجا که ساماندهی اشتغال به عهده وزارت تعاون گذاشته شده است ؛ اداره تعاون آمادگی کامل دارد تا درزمینه کارآفرینی و اشتغال همایش های متعددی را برای فارغ التحصیلان ، بانوان ، ایثارگران و تمامی کسانی که جویای کارهستند برگزارکند

وی افزود : دربخش آموزش و ترویج موفقیت های خوبی را داشته ایم وامیدواریم با برنامه ریزی خوب و با کمک فرماندارومسئولین شهرستان میبد جایگاه بهتری را دربخش تعاون داشته باشیم
فرماندارمیبد هم  دراین گردهمایی با اشاره به واگذاری سهم 25 درصدی اقتصاد به بخش تعاون گفت : درقانون اساسی اقتصاد ما داراي سه بخش دولتی ، تعاونی و سرمایه داری است و ازآنجا که شعار دولت اجرای عدالت اجتماعی است قطعا تعاون به عنوان یکی ازابزارهای  اجرای عدالت اقتصادی می تواند اثرگذارباشد و همپای سایراقتصادها درجهت ایجاد و رشد اشتغال گام بردارد
محمد رضا رجایی با بیان اینکه با ساختارسنتی بخش تعاون امکان تحقق امر25 درصدی وجود ندارد افزود : تعاون به یک تحول درساختارو شکل نوین نیازدارد و به نظرمی رسد برای تحقق سیاستهای دولت باید  تغییرات محسوسی  دربخش تعاون صورت گیرد و چرخه های حمایتی دربخش تعاون به صورت ویژه دیده شود
 وی تقویت بنیان های علمی ،‌تکنولوژی وفنی تعاونی ها را یکی ازابزارهای تحقق سهم 25 درصدی اقتصاد تعاونی ها بیان کرد وافزود : اگرنظام به نوعی بتواند راهکارهای ورود به بورس را برای تعاونی ها تسهیل و دامنه فعالیت تعاونی ها را ازطریق نظارت دقیق ، افزایش کیفیت و استاندارسازی فراهم کند امکان تحقق به سهم 25 درصدی بهترميسرمی شود