مديرعامل كانون پرورش فكري كودك و نوجوان كشور ازكانون پروش فكري كودك و نوجوان شهرستان ميبد بازديد كرد

رضايي مديرعامل كانون پرورش فكري كودك ونوجوان كشوردراين بازديد درخصوص  احداث مجتمع فرهنگي هنري درميبد  كه شامل مركزنجوم ، سفال و كانون زبان است قول مساعد داد

محمد رضا رجايي  فرماندارميبد هم  دراين بازديد با اشاره به اهميت كانون پرورش فكري درپايه ريزي شخصيت كودكان گفت : اگرپايه ريزي وزيرساختهاي شخصيتي كودكان دركانون هاي فكري براساس ارزشها  و تربيت اسلامي شكل گيرد درآينده مايه افتخارجامعه اسلامي مي شود
رجايي دراين جلسه بااشاره به آمار80 هزار نفري جمعيت شهرستان ميبد و  دومين شهرپرجمعيت بعد ازمركزاستان يزد و پاسخگويي به مراجعات انبوه مردم به كانون پرورش فكري كودك ونوجوان خواستارموافقت با دومين شبعه كانون پرورش فكري كودك ونوجوان درميبد شد
لازم به ذكراست : درحال حاضريك هزارو 43 كود ك ونوجوان دركانون پرورش فكري ميبد شركت دارند و با 34 نوع برنامه اعم ازفعاليت هاي فرهنگي ، هنري ، ادبي ، تئاترعروسكي ، نجوم ، قصه گويي ، شعرخواني ، معرفي شخصيت ، نقاشي، سفاگري و بازي وسرگرمي فعاليت مي كنند