به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد :  فلاح معاون فرماندار ميبد در معيت كارشناس بازرسي و كارشناس مرتبط دستگاه طي بازديدي از شركت گاز شهرستان ميبد با رئيس و كاركنان اين شركت ديدار و گفتگو كرد .

سيد محسن  فلاح ضمن قدرداني و تشكر از پرسنل زحمتكش  شركت گاز ميبد هدف از اين بازديد را تعامل بيشتر با دستگاهها و همچنين بررسي مشكلات و رفع نواقص عنوان داشت و افزود : اينگونه بازديد ها  بصورت هفتگي از ادارات به عمل خواهد آمد .  

وي گفت : وقتي مجموعه  ادارات مي تواند خوب كار كنند كه همه دستگاهها در راستاي تعامل و مشاركت در صدد ارتقاء عملكرد شهرستان گام برداشته و تلاش نمايند  و همچنين مي بايست همه اولويتهاي كاري شهرستان را در نظر بگيرد . در ادامه اين بازديد فلاح معاون فرماندار با كاركنان اين شركت نيز نشستي برگزار نمودند .

نعمت الهي نيز در اين بازديد اشاره داشت : در حال حاظر شركت گاز شهرستان ميبد داراي 40 پرسنل اداري مي باشد كه به صورت رسمي قراردادي و پيمانكاري مشغول به خدمت مي باشند  .  

وي گفت :  شركت گاز شهرستان ميبد به 33 هزار مشترك  خود خدمات ارائه  مي دهد . وي يادآور شد از اين تعداد مشترك 129 اشتراك در بخش صنعت هستند ارائه مي گردد و بقيه جنبه مصرف خانگي دارد .

وي مهمترين چالش شركت گاز را دستكاري كنتورها توسط برخي مشتركين عنوان نمود و گفت : سامانه 194 جهت پاسخگويي مشتركين در نظر گرفته شده و آندسته از مشتركيني كه كنتور هاي خود را دستكاري نمايند برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد .