فرماندار میبد در بیانیه ای هتک حرمت به قرآن کریم را محکوم کرد

رجائی خاطر نشان کرد: استکبار و صهیونیست جنگ واقعی را علیه اسلام شروع کرده اند و ما موظفیم آنچنان محکم وارد صحنه شویم که

استکبار بفهمد با حیثیت اسلامی و اعتقادات دینی ما روبرو شده است.

 
وی ادامه داد:من مطمئن هستم که مردم مومن و همیشه در صحنه شهرستان میبد در تجمع اعتراضی روز چهارشنبه در محل پارک فلسطین به
 
صورت گسترده شرکت نموده و خشم خود را به هتاکان نشان خواهند داد.