فرماندار ميبد در جلسه تنظيم بازار شهرستان :كوتاهي مسئولين در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها توجيهي ندارد

محمدرضا رجائي افزود: در راستاي اجراي صحيح اين قانون مسئولين بايد تمام تلاش خود را به كار گيرند تا هيچ گونه مشكلي براي مردم به وجود نيايد

رجائي با اشاره به اينكه تمام كالاهاي مورد نياز مردم به اندازه كافي ذخيره شده است گفت: با افزايش قيمت يا كمبود كالا كالاهاي ذخيره شده به سرعت وارد بازار خواهد شد
فرماندار ميبد اطلاع رساني جامع و مناسب به مردم را خاطرنشان كرد و افزود: تلفن 124 اداره بازرگاني به منظور گزارش هرگونه گرانفروشي يا كمبود كالا در بازار فعال است و هم چنين تلفن هاي فرمانداري نيز پاسخگوي سوالات مردم مي باشد
حكيمي رئيس اداره اطلاعات شهرستان نيز با اشاره به اينكه دشمن قصد دارد با ايجاد شايعه در اجراي اين قانون خدشه وارد كند گفت: اطلاع رساني به موقع و صحيح مي تواند جلوي گسترش شايعات را بگيرد و به درست اجرا شدن اين قانون كمك كند