فرماندارميبد ازمناسب سازي هاي ادارات ، اماكن عمومي و معابرسطح شهربازديد كرد

براساس نامگذاري سال 1389 به سال مناسب سازي محيط در شهرستان ميبد  ازسوي حجت الاسلام والمسلمين اعرافي امام جمعه ميبد در جلسه شوراي اداري و شوراي فرهنگ عمومي كليه ادارات ، اماكن عمومي و معابرسطح شهربايد محيط مناسبي را براي رفت وآمد معلولين ، سالمندان، بيماران ناتوان جسمي حركتي وحسي ، بيماران صعب العلاج مادران باردارو كودكان فراهم كنند

همچنين براساس اجراي ماده 2 قانون جامع حمايت ازحقوق معلولان مصوب 16/2/ 83 مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه اجرايي مربوطه مصوب هيت وزيران  4/3/84 درخصوص ايجاد محيط هاي مناسب سازي شده و بدون مانع ، مشكلات ومسائل تردد وحضورجانبازان ومعلولان درمحيط شهري و بررسي آن دردفترمعاونت عمراني استانداري يزد ، كليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات ، شركت هاي دولتي ، نهادهاي عمومي وانقلابي موظفند درطراحي ، توليد ، احداث ساختمانها ، اماكن عمومي ، معابرووسايل خدماتي به نحوي عمل كنند كه امكان دسترسي وبهره مندي ازآنها همچون افراد عادي  براي معلولين فراهم گردد
لازم به ذكراست : 10 هزارنفرمعلول وسالمند درشهرستان ميبد به فضاي مناسب سازي نيازدارند