دومين جلسه شوراي امورسالمندان مردم شهرستان با حضور فرماندار تشکیل شد

فرماندرمیبد درآستانه روزجهاني سالمندان  و گرامی داشت هفته دفاع مقدس گفت : دین مبین اسلام احترام به بزرگترها را سفارش کرده است و  مردم شهرستان میبد با حفظ تدین ، به اخلاق و آداب و حرمت بزرگترها توجه دارند .

محمد رضا رجایی خاطرنشان کرد : اگردستورالعمل هایی که برای توانمندسازی بزرگسالان و ساماندهی امورسالمندان تدوین شده است را با دغدغه و جدیت خاص تعقیب کنیم درواقع فضای لازم و زندگی سالم برای خودمان فراهم کرده ایم چراکه همه باید به ناچارمسیرسالمندی را طی کنیم .
رجایی افزود :  باید تلاش کنیم ؛ سالمندان درکنارخانواده باشند چرا که با جدایی سالمندان ازبدنه خانواده ، سنگین ترین آسیب اجتماعی را درفرد ایجاد می کند و باعث افسردگی و کاهش عمردرفرد می شود .
فرماندارمیبد خاطرنشان کرد : علیرغم همه این بحث ها بخشی ازافراد به دلیل بی سرپرستی و مشکلات به ناچارباید در جایگاه مناسبی مثل خانه سالمندان نگهداری شوند که به حمد الله درشهرستان میبد دراین جهت افرادی  برای سرمایه گذاری نیزوجود دارد .
رجایی همچنین یادآورشد : برای افراد بازنشسته نیزکه درگروه سالمندان قراردارند باید ضمن تجلیل و استفاده بهینه ازتجربیات و تعاملات اداری برای رفاه حال ٱنها با ایجاد  پارک های محلی و بسترهای اجتماعی نشاط وشادابی را درآنها تقویت کرد .
دكترناصرصباغ زادگان معاون توانبخشي سازمان بهزيستي استان يزد  هم دراين جلسه گفت :  دربحث توانمندسازي براساس آمارو ارقام ،جمعيت سالمندان در10 سال آينده 2 برابرمي شود و مشكلات زيادي گريبانگيرجامعه و سازمانها و نهادها خواهد بود .
معاون توانبخشي بهزيستي استان يزد  توانمندسازي سالمندان را مورد توجه قرارداد وافزود : خوشبختانه درسال جاري طرح توانمند سازي سالمندان درشهرستانها شروع شده است و انتظارمي رود تا پايان سال جاري 2500 نفرازكارمندان استان دراين طرح شركت كنند .
دكترصباغ زادگان درخصوص برنامه هاي طرح توانمندسازي گفت : كارمنداني كه دراين طرح داوطلبانه شركت مي كنند ؛ دربرنامه هاي آموزشي ، توان بخشي ، بهداشتي ودرماني قرارمي گيرند تا يك زندگي پويا و با نشاط و سالمندي سالمي را تجربه كنند .
وي گفت : هدف اين طرح اين است كه سالمندان شيوه زندگي سالم را ياد بگيرند و مسائل ومشكلاتي كه ممكن است دردوره سالمندي با آن مواجه شوند به آنها گوشزد شود .
دكترصباغ زادگان افزود : دراين طرح ، سالمندان بحث پزشكي ، بهداشتي ، كنترل فشارخون ، قند و ديابت، برنامه هاي توانبخشي مثل فيزيوتراپي ، گفتاردرماني ، خدمات پرستاري را خواهند داشت .
وي تاكيدكرد : بايد با برنامه هاي تفريحي و ورزشي سالمندان را ازانزوا ، گوشه گيري و افسردگي و منزوي شدن ازجامعه دورنگه داشت .
دكترصباغ زادگان با اشاره به سياست هاي سازمان بهزيستي ، مراكزروزانه توانبخشي سالمندان را مورد توجه قرارداد وافزود : اين كارنيازبه فرهنگ سازي دارد كه حضورسالمندان دركنارخانواده مورد تاكيد قرارگيرد كه متاسفانه بعضي ازخانواده ها ازارائه خدمات پرستاري و آنچه كه وظيفه شرعي و فردي شان است شانه خالي مي كنند و راي درپذيرش سالمندان درمراكزشبانه روزي دارند .
وي افزود : دركمیسيوني كه قراراست دراستان برگزارشود سعي مي كنيم صرفا سالمنداني كه بي سرپرست يا مجهول الهويه هستند يا حضورشان درخانواده باعث كاهش كيفيت زندگي مي شود وامكان مراقبت هاي پرستاري ، خدمات بهداشت ودرمان برايشان ممكن نيست درمراكزشبانه روزي پذيرش شوند .
وي درادامه با اشاره به بحث مناسب سازي محيط نيزگفت : دستگاه ها و نهادها بحث مناسب سازي را دردستوركارخود قراردهند و درمناسب سازي محيط براي معلولين ، جانبازان ، سالمندان و كودكان براي دسترسي به فضاهاي مورد نيازشان تلاش كنند .
دكترصباغ زادگان درپايان گفت :بايد سالمنداني كه درپست هاي مديريتي و كارشناسي دردستگاهها و سازمانها سوابقي دارند  شناسايي ومورد تجليل قرارگيرند
برگزاري مراسم روزجهاني سالمندان ، مناسب سازي اماكن ، برنامه هاي تكريم سالمندان و بالابردن اميد به زندگي ، تشكيل بانك اطلاعات جامع سالمندان ، ترويج فرهنگ ورزش بين سالمندان ،ايجاد طرح فضاي سبزدرمحلات و نصب پرچم گرامي داشت روزجهاني سالمندان توسط ادارات ازبحث هاي اين جلسه بود .