همزمان با ميلاد منجي عالم بشريت حضرت مهدي (عج)


زورخانه ولي عصر(عج)‌ با تغييركاربري يك باب حمام عمومي با زيربناي 200 مترمربع وبا هزينه 50 ميليون تومان ازمحل كمكهاي خيري ساخته شده است .
درحال حاضريك هزارنفرباستاني كاردردوازده زورخانه شهرستان ميبد فعال مي باشند .

محمدرضا رجايي فرماندارميبد دراين مراسم ضمن تبريك ميلاد مهدي موعود واعياد شعبانيه ،معنويت ، اخلاق وجوانمردي را ازويژگي هاي بارز ورزش پهلواني وزورخانه ايي برشمرد وافزود: با ترويج ورزش باستاني مي توان نسل نوجوان وجوان را دربرابرهجمه هاي فرهنگي استكباربيمه كرد .