معاون فرماندار :

 

وي در خصوص نصب اين دستگاهها افزود : يكي از اين دستگاهها در بلوار بسيج جنب بيمارستان امام جعفر صادق (ع)  با توجه به مزايايي كه دارد از جمله ، شروع بافت مسكن شهري كه از كارخانه جات جدا مي شود ، بخش محور ارتباطي اصلي شهر كه در منظر مسافران نيز قرار دارد ، عرض و ابعاد تناسبات فضايي ميدان و در نهايت نصب و كنترل دستگاههاي مرتبط با سيستم بود نصب مي گردد .
كارهاي مقدماتي اين دستگاهها انجام شده و با همكاري شهرداري و ادارات مربوطه جهت نصب آن ملزومات لازم فراهم شده و تا سه ماه آينده راه اندازي خواهد شد .

فلاح اشاره داشت :  دستگاه دوم در مركز و در منطقه پرتردد شهر نصب مي گردد .