در مراسمی رئیس دانشگاه پیام نورشهرستان میبد معرفی شد

دكتركلانتري دراين مراسم با بيان اينكه تغييرمديريت درراستاي استفاده ازتوانايي ديگران است اظهارداشت : بايد بربرقراري عدالت ، همه مراكزپيام نوربتوانند ازخدمات و بودجه هاي موجود دردانشگاه پيام نوراستفاده كنند .

رئيس دانشگاه پيام نوراستان يزد با اشاره به كاهش دانشجو درسالهاي آينده دردانشگاهها خاطرنشان كرد : دانشگاهها بناچاربايد به سمت دورههاي تكميلي ، پژوهشكده ها و قطب آزمايشگاهي بروند كه قطب آزمايشگاهي شهرستان ميبد محل خوبي براي كسب درآمد دراين راستا مي باشد .

وي تاكيد كرد : بايد تلاش شود با هماهنگي و برنامه ريزي درست دانشگاه پيام نورميبد ازبن بست وضعيت فعلي خارج و ظرف يكماه عمليات ساخت وسازرا با مانده وجوه سال قبل شروع نمايد .

دكتركلانتري افزود : بايد با جذب سرمايه هاي خيري و بودجه هاي فرهنگي موجود دراستان دانشگاه پيام نوررا به جايگاه واقعي خود برسانيم و دوره هاي كارشناسي ارشد و اعضاي هيت علمي سطح بالا را درتقويت وارتقاء دانشگاه بكارگيريم .

فرماندارميبد نيزدراين مراسم شهادت مولي علي (ع) تسليت گفت و ضمن قدرداني اززحمات حكمت عليخاني ، و معرفي دكتررضا رشيدي به عنوان رئيس جديد دانشگاه پيام نورميبد گفت : انتظارمي رود ؛ دانشگاه پيام نورميبد با حركت به سمت تحصيلات تكميلي و ارتقاء سطح علمي ، كادرآموزشي دانشگاه را نيزارتقاء  دهد.

رجايي تعليم وتربيت را دوبال همسو براي پيشرفت انسان بيان كرد وافزود: اگرجوانان را ازبعد علمي و فرهنگي ، باشخصيت و متعادل تربيت كنيم ؛ درواقع آينده نظام را بيمه كرده ايم .

وي تعامل بين دانشگاه وصنعت را رشد مراكزعلمي وتوسعه صنعت واقتصاد بيان كرد .

حجت الاسلام محمد اعرافي امام جمعه موقت ميبد نيزدراين مراسم ضمن قدرداني اززحمات حكمت عليخاني ، معرفي دكتررضا رشيدي را به عنوان رئيس دانشگاه پيام نوربه فال نيك گرفت و مطالعه ، تحقيق و پژوهش را براي ارتقاي علمي و زيرساخت هاي مهم براي پيشرفت درجامعه ، ضروري بيان كرد .

امام جمعه موقت ميبد توجه به تقديردراعمال انسانها درشب قدررا بسيارمهم بيان كرد وافزود : دعا ، رازونيازبا خدا وعبادت انسانها ، چيزي به عظمت و بزرگي خدا نمي افزايد و بايد غروردرعبادت و بندگي را ازخود دوركنيم .