حضورفرماندارميبد درهمايش فرهنگيان بسيجي

همايش بصيرت فرهنگيان بسيجي با حضوريكصد نفرازخواهران وبرادران بسيجي درسالن اجتماعات فرمانداري ميبد برگزارشد

محمد رضا رجايي فرماندارميبد دراين همايش با تبريك عيد غدير"عيد ولايت و امامت " و گرامي داشت هفته بسيج گفت : حضورپرنگ بسيج درعرصه هاي مختلف 8 سال دفاع مقدس و دوران سازندگي وبعدازآن دشمنان را دررسيدن به اهداف پليدشان ناكام گذاشته و ازاين پس هم بسيج با بصيرت و آگاهي ، استكباررا كه سعي دارد با ورود به طرح اجراي هدفمند كردن يارانه ها ايران اسلامي را به چالش بكشاند ناكام خواهد گذاشت
رجايي با اشاره به سرانه مصرف حامل هاي انرژي دركشورگفت : متاسفانه كشوربه دليل تك محصولي بودن و وابستگي به فروش فراورده هاي نفتي و با مصرف بي رويه درشرايطي قرارداشت كه اگربا چنين سياستي كشوراداره مي شد تا چند سال آينده اقتصاد كشورفلج مي شد افزود : قانون اجراي هدفمند كردن يارانه ها كشوررا ازركود اقتصادي نجات مي دهد
 وي براهميت اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها تاكيد كرد وافزود : قطعا بسيجيان دراجراي اين طرح و آشنايي مردم با اين قانون نقش مهم وحساسي دارند
فرماندارميبد تاكيد كرد : اين طرح بركات زيادي براي ما و نسل آينده دارد و باعث مصرف بهينه وافزايش بهره وري و پويايي اقتصاد كشورمي شود