باحضور فرماندار :


رجائي فرماندار ميبد در اين جلسه تأكيد نمود تمامي دستگاههاي ذيربط از جمله بخشداري ، دانشگاه علمي كاربردي ،  شهرداري و اداره راه و شهرسازي در اين ارتباط همكاري لازم را داشته باشند .

شايان ذكر است فاز اول مجتمع رفاهي بين راهي شهرستان ميبد تا پايان شهريور ماه مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت .