جلسه ای با حضورحجت الاسلام سيد جلال يحيي زاده نماينده مردم تفت و ميبد ، فرماندار و مديركل راه و ترابري استان در فرمانداری تشکیل شد

حجت الاسلام سيد جلال يحيي زاده نماينده مردم تفت وميبد درمجلس شوراي اسلامي دراين جلسه  با اشاره به حوادث جاده اي ميبد و تفت اظهارداشت : اولويت اول درشهرستانهاي ميبد و تفت كمربندي هاست .

 حجت الاسلام سيد جلال يحيي زاده نماينده مردم تفت وميبد دراين جلسه آماده سازي افتتاح حداقل يك باند ازكمربند غربي ميبد ، همزمان با شروع اجراي تقاطع غيرهمسطح كمربندي غربي به خط سنتو را خواستارشد و افزود : كمربندي شهرستان تفت نيزبا همان اولويت و عمل به مصوب 11 مرداد ماه جلسه شوراي معاونين وزارت راه وترابري ، بايد متمم اش امضا ء و كاراجراي تقاطع غيرهمسطح اش عملي شود .
فرماندارميبد نيزدراين جلسه برراه اندازي يكي ازباندهاي غربي وشرقي دراسرع وقت تاكيدكرد.
محمد رضا رجايي همچنين توجه به راه مرور و مراقبت پليس ازجاده درين را خاطرنشان كرد .
رضايي مديركل راه و ترابري استان يزد دراين جلسه گفت : مهمترين دغدغه استان دربخش راه ، كمربندي هاست و با پي گيريهايي كه نماينده مردم تفت وميبد دراين خصوص انجام داده است عليرغم مشكل موافقت نامه و قرارداد ، به پيمانكارابلاغ شده است بعد ازاظهارنظركارشناسان ، نقشه پل اجرايي شود .
رضايي درخصوص دسترسي تعدادي واحد توليد كاشي به كمربند شرقي نيزگفت : براساس قانون و جلوگيري ازپراكندگي و رعايت ايمني راه اتصالي به كمربند شرقي اين واحدها مي توانند يا ازجاده دسترسي موجود شهرك صنعتي استفاده كنند يا از2 كيلومتري اين جاده با ايجاد پل اززيرگذرجاده اي بهره مند شوند .