فرماندار ميبد در جلسه مبارزه با مواد مخدر


در اين جلسه مصوباتي به تصويب حاظران گذشت : كارگاه هاي آموزشي براي  ادارات برگزار شود و در اين راه شهرداري و آموزش و پرورش پيشتاز باشند .

همزمان با 5 تير ماه روز جهاني مبارزه با مواد مخدر در شهرستان ميبد مراسمي به همين مناسبت برگزار مي شود . از اول تا 7 تير ماه در پارك بهاران برنامه هاي متنوعي در جهت آگاهي و آموزش مردم برگزار مي شود و همچنين نشست مطبوعاتي با حضور فرماندار ، نيروي انتظامي ، مركز بهداشت و بهزيستي برگزار خواهد شد .