به مناسبت ميلاد منجي عالم بشريت
گفتني است دراين مراسم كه دوم وسوم مرداد ماه درمهديه اميرآباد شهرستان ميبد برگزارمي شود ؛ قاري بين المللي و قاريان و حافظان كشوري و استاني حضوردارند .