بخشداري مركزي ميبد


وي ادامه داد : روستاي بفروئيه در اين دوره به شهر ارتقاء يافته و انتخابات شوراي شهر در اين محل برگزار خواهد شد و از طرفي 3 روستا با توجه به آمار جمعيتي انتخابات شوراي روستايي را برگزار خواهند نمود . اشنيز بالا و دهستان آبشوره از دهستان بفروئيه و روستاي جهان آباد و بدر آباد از دهستان شهدا . روستاي ركن آباد و مزرعه بيده شوراي 5 نفره با 3 نفر عل البدل خواهند داشت و بقيه روستاها 3 نفره و با 2 نفر علي البدل خواهد بود . يادآور مي شود بر اساس قانون انتخابات شوراها روستاهاي بالاي 1500 نفر شوراي 5 نفره و كمتر از آن 3 شوراي  نفره دارند  .
قاسمي در خصوص آمادگي بخشداري مركزي جهت برگزاري انتخابات  بيان داشت : هيات اجرايي بخش با توجه به زمانبندي تشكيل شده كليه موارد انجام داده و كساني كه ثبت نام كرده بودند بررسي صلاحيت آنها انجام شده ، 99 نفر در روستاها ثبت نام نمودند كه جاي بسي تقدير و تشكر دارد ،
از اين بين صلاحيت 4 نفر احراز نشد وتعداد 10 هم انصراف  دادند و در حال حاضر 84 نفر كانديدا وارد انتخابات شده اند .
تعداد 11 شعبه اخذ رأي روستايي داريم   كه در روستاي اشنيز بالا و درين سيار است و در روستاي جهان آباد و بدر آباد به صورت مشترك برگزار خواهد شد . روستاي ركن آباد و مزرعه بيده با توجه به اينكه جمعيت بيشتري دارند يكي شعبه سيار هم براي آنها پيش بيني شده .
همه امكانات روستاها و بخش براي برگزاري اين انتخابات فراهم شده و در اين ارتباط به دهياران  دستورات لازم صادر شده .
وي از نقش شوراها در بهسازي و پيشرفت روستا گفت و در اين زمينه اضافه نمود : شوراهاي روستايي پس از انتخاب شوراي بخش را انتخاب مي كنند كه در نقش مهمي در شهرستان ، استان و حتي كشور دارد . شوراها مي توانند پشتوانه مسئولين دولتي باشند چون وجهه مردمي آنها بسيار بالاست . شوراي بخش دو نماينده در شوراي شهرستان دارد و شوراي شهرستان نماينده در شوراي اسلامي استان دارد و اين نشان دهنده اهميت شورا است .

بعد از انتخابات شوراهاهاي اسلامي شهر و روستا دوره هاي آموزشي براي اعضاي آن برگزار خواهيم نمود تا آنها كاملا با قوانين شورا آشنا شوند و با آگاهي كامل در اداره روستا نقش ايفا نمايند .