به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : ابتدا اين جلسه  فلاح معاون فرماندار هدف ازتشكيل اين كارگروه  را بيان كرده  و همچنين درخصوص دستورالعمل كنترل جمعيت سگ هاي ولگرد جهت آگاهي بيشتراعضاء مطالبي را ارائه نمودند .

فلاح همچنين نكاتي را دربحث جمع آوري وانتقال زباله ها، استفاده از سطل زباله هاي  سرپوشيده ـ نظافت بيشترسطح شهر وكوچه ها، بهداشت عمومي يادآورشده و افزودند :  دربحث بهداشت عمومي بايد كه فرهنگ سازي بيشتري از طريق مطبوعات ، پيام هاي بهداشتي ، مصاحبه ، گزارش ونصب بنردرسطح شهر توسط شبكه بهداشت وشهرداريها انجام گيرد.

سپس هركدام ازاعضاي جلسه به مسائل و مشكلاتي چون وجود سگهاي ولگرد درمحله ها بدليل عدم استفاده از زباله دانهاي سرپوشيده ، حمل ، انتقال ودفن لاشه سگها به خارج ازشهر، ورودسگهاي ولگرد از شهرستان هاي همجوار ويا تخليه اين حيوان از شهرهايي چون نائين واصفهان كه باعث وجود آمار بالايي درشهرستان شده ، دفع نامناسب كشتارگاهها ومرغداريها ، پراكندگي سگها درشهرستان اشاره نمودند .

در پايان اين جلسه مواردي به تصويب حاظران رسيد كه مقرر گرديد پس از ابلاغ ادارات و نهادها در اجاريي شدن آن كوشا باشند .