به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد :  در ابتداي اين جلسه فلاح معاون فرماندار از روند شكل گيري كميته جامعه ايمن شهرستان ميبد مطالبي را بيان داشت و از پيشرفت كار اين كميته در ماههاي اخير اعلام رضايت نمود . وي عنوان داشت هدف ما از تشكيل اين جلسات اين است كه مراحل اوليه كاري اين كميته به سرانجامي برسد و ما بتوانيم شاهد الحاق اين كميته به كميته جامعه ايمن جهاني باشيم . در اين امر هم مهم نيست چه كسي عهده دار مسئوليت باشد مهم پيشرفت كار است . وي ادامه داد :  بستر كار فراهم شده و يكسري اطلاعات و آمار نيز جمع آوري شده و سايتي نيز طراحي شده و در انتظار تأئيد مي باشد .

جانب الهي نماينده شبكه بهداشت و درمان : نيز در اين جلسه در خصوص چگونگي شكل گيري اين كميته مطالبي را مطرح نمودند . وي گفت : در ابتداي امر به دليل عدم شركت مسئولين شهر و ادارات جايگاه مناسبي اين كميته نداشت كه با توجه به نگاه اخير اين موضوع به صورت جدي پيش مي رود .

فلاح فرماندار ميبد نيز در اولين جلسه كارگروه تخصصي كميته جامعه ايمن شهرستان ميبد گفت : در خصوص اين موضوع از همكاري همه دستگاهها مي بايست كمك گرفته شود و فرمانداري در اين زمينه آماده هر گونه همكاري و پيگيري مي باشد .

وي با اشاره به هزينه هاي سنگين حوادث گفت : حوادث معمولا پيامدهاي بسيار ناگواري را بر جاي مي گذارد و عواقب آن مدتها از دامن جامعه رخت بر نمي بندد . وي ضمن تقدير از دكتر وحيدي افزود ، ارائه بسته سلامت از جانب دكتر وحيدي در همايش فرهيختگان به اينجانب باعث شد به صورت جدي وارد اين مقوله شويم .

وي تاكيد نمود ما در شهرستان ميبد شاهد بروز حوادث بويژه حوادث ترافيكي هستيم كه در اين زمينه اگر ما بتوانيم حتي يكنفر را از آسيب برهانيم مسلما خود يك موفقيت خواهد بود . ايشان پيگيري اين امر را وظيفه شرعي و ديني دانست و تأكيد نمود ما خود را ملزم به اجراي اين برنامه مي دانيم . ايشان به فرهنگ سازي در زمينه ترافيك و تصادفات در شهرستان ميبد اشاره نمود و افزود سعي شود علاوه بر نيروي بازدارنده از سيستم تشويق نيز استفاده شود و در اين ارتباط فرمانداري ميبد پيش گام خواهد بود و تقبل هزينه آن نيز خواهد كرد .

دهقان دبير كميته جامعه ايمن انديشه شهريار نيز در اين جلسه مطالب مبسوطي پيرامون اهداف برنامه ها و چگونگي فعاليت و عضويت در جامعه ايمن جهاني دادند كه مورد استقبال خوب اعضاء جلسه قرار گرفت .

دكتر وحيدي نيز در اين جلسه از دغدغه هاي خود و همكاران پزشك ميبدي در خصوص تصادفات در شهرستان ميبد ابراز نمود و بيان داشت : در زمينه كاهش حوادث ترافيكي آمادگي كامل داريم با اين كميته همكاري داشته باشيم و هر آنچه كه موجب كاهش آسيب اجتماعي شود از آن استقبال مي كنيم . وي بر عزم جدي در برخورد قانوني با متخلفان قوانين راهنمايي و رانندگي تأكيد نمود . وي در پايان خواست نقش سازمانها ي مردم نهاد در اين زمينه پررنگ تر شود .  

هدايي شهردار ميبد نيز ضمن آمادگي كامل بر ضرورت تشكيل اين كميته تأكيد نمود و ابراز داشت : با توجه كه بيشتر شهرهاهي كشور شهردار به عنوان مسئول كميته جامعه ايمن شناخته مي شود اينجانب آمادگي خود را براي اين امر اعلام مي دارم . و در صورت عدم موافقت حاضر به هرگونه همكاري با اين كميته هستم .