اين مجتمع  در مساحت 600 متر مربع و در بخشهاي نرم افزار ، اينترنت ، آموزش و ارائه لوحهاي فشرده خدمات خود را ارائه خواهد نمود .
رجائي ضمن  تقديرو تشكر از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان ميبد به خاطر راه اندازي اين مجتمع بر گسترش كتابخواني بويژه در نسل جوان تأكيد نمود و بيان داشت : با ارائه خدمات ديجيتال دسترسي اقشار مختلف جامعه به اطلاعات آسان خواهد شد .