معاون فرماندار ميبد :


معاون فرماندار اضافه كرد :  بازسازي مسكن مدد جويان و همچنين پيگيري ساخت مسكن مهر مددجويان از جمله اقدامات خوب بهزيستي در جهت رفاه حال مدئد جويان بوده است .
وي ادامه داد : توسعه مهد هاي كودك ، توسعه و واگذاري زمين براي ساخت مركز جديد ( محبت )  از جمله برنامه هاي مهمي بود كه دنبال شده و به سرانجام رسيده .
وي از نقش فرمانداري ميبد در جهت كمك به بهتر زيستن مردم ميبد گفت :  فرمانداري در بحث پيشگيري ،  كميته جامع ايمن را تشكيل داده و توجه ويژ اي به اين بخش داشته باشيم تا آمار ورودي هاي بهزيستي را كم كنيم . كم كردن حوادث جاده اي ، خياباني ، ساختماني ، كار ، و آسيبهاي مدارس از جمله برنامه هاي كميته جامع ايمن بوده است .
وي در خصوص فرهنگ غير بومي و چگونگي برخورد با آن بيان داشت : بايد به توسعه فرهنگي شهر توجه بيشتري بشود و برنامه اي به كار بريم كه غير بومي تابع فرهنگ بومي شهر بشود و آنها نتوانند تأثيري روي فرهنگ ما بگذارند .