فرماندار ميبد :


فلاح فرماندار شهرستان میبد در اين مراسم ضمن تبريك ميلاد زينب كبري (س) و روز پرستار بيان داشت :
بي شك نقش زينب گونه شما پرستاران بوده كه اين روز را روز پرستار ناميده اند ، روزي كه در آن پرستار كربلا متولد گشته و روز بزرگي است .
 وي اضافه كرد  : بايد زينب كبري الگوي همه زنان مسلمان بويژه پرستاران باشد بانويي كه مصائب مختلفي را ديد ليكن در مسير حق ثابت قدم ماند . قطعا شما پرستاران انگيزه داشتيد كه در اين مسير زينب گونه قدم گذاشته ايد .
فلاح تصريح كرد : نقش زنان به عنوان پرستار در ميادين جنگ بويژه در خط سوم را نبايد فراموش كرد و اين شير زنان بودند كه به رزمندگان روحيه مي دادند .