وي از تلاش در زمينه توليد شن و ماسه با توجه به ميزان تقاضا از طرف شركتهاي توليدي گفت و بيان داشت در بخش كيفيت نيز كنترلهاي لازم به عمل آمد و در اين ارتباط از واحد استاندارد دو شركت زرشن و ميبد بتن به لحاظ مصالح ، كيفيت و كاركرد مورد تائيد قرار گرفت .

فلاح همچنين اضافه نمود : در اين راستا از طرف فرماندار ميبد از آقايان رضا دهقاني و شيخ زاده  مديران اين دو كارگاه به لحاظ همكاري و تلاش در جهت رفع مشكلات مردم و توليد با كيفيت مناسبت و استاندارد تقدير و تشكر به عمل آمد .