معاون وزیر جهاد کشاورزی:

از توسعه مرکز تحقیقات و اصلاح نژاد بلدرچین درمیبد حمایت می‌کنیم

در سفر دکتر زند معاون وزیر جهاد کشاورزی به شهرستان میبد، بر موضوع راه‌اندازی و توسعه مرکز تحقیقات بلدرچین و سایر ماکیان از سوی نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی و فرماندار این شهرستان تأکید شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، دکتر کمال دهقانی و حسین فلاح با اشاره به اینکه مهد پرورش بلدرچین در کشور شهرستان میبد بوده و این صنعت به‌عنوان یکی از صنایع پاک، از ظرفیت‌های مهم میبد است گفتند: مردم میبد برای توسعه پرورش بلدرچین سرمایه‌گذاری زیادی کردند و وزارت جهاد کشاورزی باید برای توسعه صنعت پرورش بلدرچین و اصلاح نژاد آن، درراه اندازی مرکز تحقیقات ژنتیک که طرح جامع آن آماده است و کارشناسان تاکنون 8 نسل از بلدرچین در این مرکز مورد اصلاح قرار داده‌اند همکاری کند.

ایجاد مرکز تحقیقات ماهیان زینتی دومین بحث این سفر بود.

دکتر زند در حاشیه این سفر گفت: در خصوص پرورش بلدرچین در شهرستان میبد ظرفیت‌های بسیار خوبی وجود دارد و ما به دعوت فرماندارمیبد در این شهرستان حضور یافتیم تا ببینیم، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج جهاد کشاورزی چه‌کارهایی را می‌تواند در این زمینه انجام دهد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: به این نتیجه رسیدیم که با کمک شرکت تعاونی بلدرچین، مرکز تحقیقات و آموزش استان، و موسسه تحقیقات علوم دامی بتوانیم یک شرکت دانش‌بنیانی را که مجموعه مسائل تحقیقات بلدرچین را پی گیری کند ساماندهی کنیم.

وی تصریح کرد: قرار شد یک ماه طرح جامع مرکز تحقیقات بلدرچین و سایر ماکیان در شهرستان میبد تهیه و به وزارت جهاد کشاورزی ارائه شود و وزارت جهاد کشاورزی حمایت‌های لازم را با کمک بخش خصوصی برای راه‌اندازی این مرکز به کار بگیرد.