63 درصد اعتبارات سفر ریاست جمهوری درمیبد تحقق‌یافته است

فرماندارمیبد در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان با اشاره به پایان سال مالی تا 31 تیرماه گفت: دستگاه‌ها برای جذب اعتبارات فرصت زیادی ندارند و در صورت کمبود اعتبار و عدم توانایی در جذب و تکمیل اعتبارات با بخشداران هماهنگ شوند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، سید جمال سجادی پور بابیان اینکه نصف تخصیص‌ها نقدی و نصف دیگر اسناد و اوراق است افزود: بخشداران از اعتبارات موجود در بخش اطلاع و پیگیر جذب آن باشند.

فرماندارمیبد همچنین بر توجه ویژه به پروژه‌های سفر و سند آمایش و اولویت‌های تعیین‌شده امسال تأکید کرد.

سجادی پور با اشاره به اعتبارات سفر ریاست جمهوری گفت: سهم میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری از اعتبارات سفر ریاست جمهوری 4 میلیارد تومان، جهاد کشاورزی 3 میلیارد تومان و آبفا 10 میلیارد تومان بوده است که تخصیص و در زمینه‌های پهنه صنایع‌دستی، زیرساخت‌ها، حریم نارین قلعه و در بخش جهاد و آبفا هم در طرح‌های مورد هدف در حال هزینه است.

فرماندارمیبد بابیان اینکه در حال حاضر از کل اعتبارات پیش‌بینی‌شده در سفر ریاست جمهوری به شهرستان میبد 63 درصد تخصیص‌یافته است تصریح کرد: برای جذب کامل اعتبارات و کد دار شدن پروژه‌های جدید باید ادارات در فرصت باقی‌مانده پی گیری جدی‌تری داشته باشند.