'غنی سازی ادامه می یابد، چه سوخت تضمین شود چه نشود'
یک روز پیشتر خبرگزاری های عمده جهان به نقل از آقای سلطانیه گزارش داده بودند که ایران ممکن است در صورت دریافت تضمین های جدی برای تامین سوخت اتمی از خارج، در غنی سازی تجدید نظر کند اما ایشان بر زبان آوردن چنین سخنی را تکذیب کرده است.                                                                         
به گزارش خبرگزاری فارس آقای سلطانیه رسانه های غربی را به "شیطنت" متهم کرد و گفت: "در صورتی که تضمین های بین المللی برای تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه های کشورمان ارائه شود، ما باز هم به غنی سازی ادامه خواهیم داد."
به گزارش سه خبرگزاری آسوشیتدپرس، فرانسه و رویتر آقای سلطانیه روز پنجشنبه پس از شرکت در کنفرانسی در بروکسل گفته بود تا زمانی که یک معاهده الزام آور بین المللی برای تضمین ارائه سوخت اتمی وجود نداشته باشد، ایران به غنی سازی اورانیوم ادامه خواهد داد.
رویتر و آسوشیتدپرس نوشتند که آقای سلطانیه گفته است که در صورت برآورده شدن شرط تضمین سوخت "ایران خواهد توانست در موضعی که اکنون دارد تجدید نظر کند."
با این حال آسوشیتدپرس در همان گزارش تاکید کرد که موضع آقای سلطانیه در مورد تجدید نظر در غنی سازی مبهم بوده است.
تلاش های قبلی برای دست کشیدن ايران از غنی سازی اورانیوم از طریق دریافت آن از سایر کشورها، به خصوص روسیه، شکست خورده است. روسیه زمانی به ایران پیشنهاد کرده بود که دو کشور طی پروژه ای مشترک در خاک روسیه تاسیسات غنی سازی بسازند و محصول آن در اختیار ایران گذاشته شود.
اما ایران همواره استدلال کرده است نمی تواند برای تامین سوخت اتمی به کشورهای دیگر اعتماد کند؛ نکته ای که آقای سلطانیه نیز تکرار کرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا وی روز پنجشنبه گفته بود: "با توجه به عدم پایبندی قبلی و تاریخی غرب می بایست به غنی سازی ادامه دهیم و هیچ توجیه فنی و حقوقی برای تعلیق آن وجود ندارد."
اورانیوم غنی شده می تواند به عنوان سوخت نیروگاه های اتمی به کار گرفته شود یا اگر درصد غنی سازی بالا باشد برای ساخت سلاح اتمی استفاده شود.