سید محسن فلاح رئیس بهزیستی میبد که مدرس این جلسه آموزشی بود ضمن اشاره به ۱۰ مهارت زندگی  مهارت های  خودآگاهی ،همدلی،حل مسئله و کنترل خشم و هیجان راتشرح کرد.
وی ضمن تاکید بر لزوم آموزش های پیش از ازدواج گفت : جوانان با فراگیری این آموزش ها می توانند در برابر آسیب های جامعه بیمه شوند. یکی از آگاهی های قبل ازدواج و مهارت های پیش از ازدواج، خودآگاهی است که قبل از ازدواج و هر تصمیم دیگری درزندگی ابتدا باید از خواسته‌ها، نیاز‌ها و ویژگی‌های خود آگاه باشید و همچنین پس از ارزیابی و اولویت بندی آن‌ها، تصمیم بگیرید. شناخت ویژگی‌های خود به این دلیل مهم است که همه انسان‌ها باید بدانند چه هدفی دارند و براساس آن برنامه‌ریزی کنند و تصمیم بگیرند.
وی در ادامه افزود آموختن مهارت‌های ارتباطی جدید و مؤثر در رسیدن به هماهنگی، رضایت و آرامش یکی دیگر آگاهی های قبل ازدواج است، در واقع بخشی از مهارت‌های ارتباطی در خوب گوش دادن، خوب حرف زدن و خوب تجزیه و تحلیل کردن صحبت‌های دیگران نهفته است.
گفتنی است در ادامه این جلسه رئیس بهزیستی میبد به معرفی خدمات بهزیستی و اورژانس اجتماعی ، مرکز تحقیقات ژنتیک میبد پرداخت.