معاون عمرانی فرمانداری میبد:

همه دستگاه‌ها نسبت به سفرهای نوروزی هماهنگ عمل کنند

هشتمین جلسه شورای ترافیک شهرستان میبد با حضور معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری میبد و اعضای این شورا در فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، فرزین خادمی معاون عمرانی فرمانداری میبد گفت: در این جلسه طرح اصلاح خیابان سعیدآباد به طول 3 کیلومتر، اصلاح طرح ترافیک بلوار نواب صفوی، طرح خیابان میدان عدالت تا میدان مادر و اصلاح سه‌راه آیت‌الله سعیدی به تصویب رسید.

خادمی افزود: اصلاح گذرعابرپیاده میدان و دوربرگردان میدان سرامیک سردار سلیمانی هم دردستورکارقرارگرفت.

وی با تأکید بر هماهنگی بین دستگاه‌ها در آستانه عید و سفرهای نوروزی گفت: هرچند در شرایط شیوع کرونا قرار داریم اما برای مدیریت سفر در ایام عید همه باید همدل و هماهنگ عمل کنیم.