همزمان با ايام الله دهه مبارك فجربا حضور فرماندارنمايشگاه كتاب درشهرستان ميبد افتتاح شد

دراين نمايشگاه 3 هزارجلد كتاب با 2هزارعنوان درزمينه هاي  مختلف مذهبي ، تاريخي ، كودكان، ادبيات ، روانشناسي ، داستان وعمومي به نمايش گذاشته شده است

اين نمايشگاه به مدت 15 روزو ازساعت 9 تا 13 و 16 الي 20  شب دايرمي باشد