فرماندارمیبد:

همدلی و هم‌افزایی در اجرای پروژه‌ها بین شورا و شهرداری مشهود است

سجادی پور فرماندارمیبد با حضور در شهرداری روز شهرداری و دهیاری را به بهارستانی شهردارمیبد و اعضای شورای ششم تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، فرماندارمیبد در این ملاقات گفت: امسال 30 اولویتی که در حوزه شهرداری تعیین‌شده است با همدلی و هم‌افزایی شورا در جای‌جای شهر در حال انجام است.

سجادی پور افزود: اگر اراده و روحیه جهادی در شورا و شهرداری همچنان ادامه داشته باشد در این دوره شاهد اتفاقات مهمی در اجرای پروژه‌های عمرانی، بازآفرینی، فضای سبز و آزادسازی‌ها خواهیم بود که همه درراستای خدمت بی‌منت برای مردم و تسهیل امور است.