ملاقات عمومی بخشدار مرکزی شهرستان میبد با اهالی روستای مهرآباد

در راستای پاسخ به مطالبات مردمی و تسهیل در رفت و آمد روستائیان عزیز ملاقات عمومی کریم بیکی بخشدار مرکزی با حضور دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا در محل دهیاری روستای مهرآباد برگزار گردید.

شایان ذکر است دیدار های مردمی بخشدار مرکزی یکشنبه های هر هفته در یکی از روستاهای بخش مرکزی انجام می گردد.