معرفي مشاور فرماندار در كميته برنامه ريزي شهرستان

جلسه كميته برنامه ريزي شهرستان با حضور فرماندار و ديگر اعضاي اين كميته امروز صبح در سالن كنفرانس فرمانداري برگزار گرديد .

فرماندار ميبد كفت: آشنايي جوانان با بوروكراسي اداري و تربيت آنها جهت به عهده گرفتن مسئوليتهاي اداري يك امر لازم و ضروري است و اين كار با انتخاب و تعيين مشاوران جوان امكان پذير خواهد بود . وي افزود صاحب فكر و انديشه بودن، نخبگي، تعهد، ولايت مداري از ويژگيهايي است كه مديران جهت انتخاب مشاور جوان بايد به آن توجه داشته باشند .

وي به مديران توصيبه كرد نسبت به تعيين و معرفي مشاور جوان ظرف يك هفته آينده اقدام نمايند .

علايي مشاور جديد فرماندار در امور جوانان گفت: مديران افراد جواني كه پيگير اموري مربوط به آن دستگاه مي باشند و در مورد آن موضوع حساسيت، جديت و پشتكار به خرج مي دهند تا آن موضوع را حل نمايند به عنوان مشاور جوان تعيين نمايند تا اين افراد، اين بار مسئله را به صورت رسمي دنبال نمايند.

وي افزود از خصوصيات مهم يك مشاور جوان تخصص و همچنين مورد اعتماد بودن وي است .

اعضاي كميته در مورد موضوع فوق در طول اين جلسه به بحث و تبادل نظر پرداختند.