مصطفي اعيان مديركل صندوق مهرامام رضا(ع) استان يزد : ازصنعت زيلوي ميبد حمايت مي كنيم

مدیرکل صندوق مهر امام رضا(ع)افزود : صندوق مهرامام رضا (ع) استان به صورت انفرادي و كارگاهي اززيلو بافان درشهرستان ميبد حمايت مي كند .

اعيان افزود : صندوق مهرامام رضا (ع) استان تا سقف 30 ميليون تومان به صورت قرض الحسنه درقالب شركت تعاوني و سهامي خاص مي تواند تسهيلات براي زيلو بافان را پرداخت نمايد .
وي تاكيد كرد : اين صنعت بايد به صورت پايدارو ثابت فعاليت نمايد و جهاد دانشگاهي مي تواند درتنوع  نقش ، رنگ وطرح گامهاي بزرگي بردارد .
اعيان گفت : مواد اوليه وسرمايه درگردش دراختيارافراد زيلو باف قرارمي دهيم و بانوان زيلو بافي كه آموزش زيلو بافي را گذرانده اند و مدرك فني و حرفه ايي دارند مي توانند با مراجعه به صندوق مهرامام رضا (ع) ازتسهيلات بهره مند شوند .
فرماندارميبد هم دراين جلسه ضمن خيرمقدم برحمايت جدي ازصنعت زيلو تاكيدكرد وافزود : با تغييركاربري نظيرتوليد انواع روكش صندلي ماشين ، تابلو فرش ، كيف هاي دستي و سجاده استقبال خوبي اززيلوي سنتي ميبد شده است كه دراين راستا نيازبه حمايت و گسترش كارگاههاي زيلو بافي مي باشد .

محمد رضا رجايي تاكيد كرد : رونق صنعت زيلوي ميبد و راه يابي آن به بازارهاي بين الملي نيازبه حمايت مسئولين استان دارد و براي گسترش وتوسعه صنعت زيلوي ميبد بايد دربحث پژوهش ودانشگاه توجه خاصي صورت گيرد