با حضور مسئولين شهرستان ميبد


در اين مراسم باشكوه كه از ميدان جانباز آغاز و تا مصلي حضرت آيت الله اعرافي ادامه داشت مردم با سردادن شعارهاي مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسرائيل انزجار خود را از رژيم صهيونيستي و استكبار اعلام و بر همدلي و وحدت با ملت مظلوم فلسطين تا پيروزي نهايي تأكيد نمودند .
 رجايي فرماندار ميبد به همراه كاركنان فرمانداري نيز در اين راهپيمايي حضور يافت . در اين مراسم مردم شريف ميبد در گرماي طاقت فرساي 44 درجه سانتيگراد و با دهان روزه وفا داري خود را به نظام انقلاب و مردم فلسسطين اعلام  داشتند .