رجائي فرماندار ميبد در اين مراسم از فعاليت خوب و ارزشمند آقاي حسين پور تقدير و ايشان را نيروي ارزشي و انقلابي خواند ايشان همچنين براي رئيس جديد آرزوي موفقيت كرد  . در پايان اين مراسم آقاي دهقان به عنوان رئيس جديد بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان ميبد معرفي گرديد .