همزمان با هفته منابع طبيعي


ايشان در اين مراسم با اشاره به خشكسالي هاي اخير در استان يزد بر حفظ منابع طبيعي شهرستان و استان تأكيد نمودند و از خدمات انصاري كه در زمان تصدي پست شهردار ميبد با ايجاد كمربند سبز موجب شادابي و نشاط و احياء فضاي سبز در جاده ميبد به يزد شدند تقدير نمودند .
با توجه به اينكه از  ۱۵لغایت ۲۱ اسفند ماه در كشور ما به نام هفته منابع طبيعي نامگذاري شده  امسال نیز با شعار منابع طبیعی با مردم و برای مردم اين هفته در شهرستان ميبد گرامي داشته شد .
دهقاني رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان ميبد در اين ارتباط گفت : با هدف توسعه فضای سبز و ارتقاء فرهنگ درختکاری در شهرستان اقدام به توزیع حدود ۲۰ هزار اصله نهال نموده ايم  و اين امر همچنان ادامه دارد.