فرماندار از كارشناسان درخواست كرد

در اين جلسه "محمدحسن حکیمی" گفت جلسه بابت گازرسانی منطقه ده شیخی تشکیل شده است و همچنين پیمانکار آن در حال تجهیز کارگاه می باشد .

وي افزود پيمانكار آب رکن آباد و مهرآباد مشخص شده است و همچنين درخصوص روشنایی حسن آباد ، فاز 3 بیده و ورودی جهان آباد که فقط جهان آباد اعتبار آن هنوز مصوب نشده و مابقی حل گردیده است .

بخشدار مركزي افزود بنیاد مسکن جهت آسفالت معابر مزرعه بیده و شهرک شهدا همکاری خوبی داشته و برای شروع عملیات ، پیمانکار آن نیز مشخص شده است .

وي گفت درخصوص اعتبارات درمانگاه رکن آباد و بفروییه مکاتباتی صورت گرفته و در حال پی گیری هست .

.و پروژه شهرک مسکونی بفروییه که توسط بنیاد مسکن پی گیری می شود به علت تعارض داشتن زمین با املاک  مجاور آن ، کاری صورت نگرفته است .

وي افزود جهت زمین خانه بهداشت مزرعه بیده توسط شورای محل خریداری شده و شروع عملیات ساخت آن در حال پی گیری می باشد، در مورد  

اعتبار گلزار شهدای رکن آباد می بایست در کمیته برنامه ریزی مصوب گردد .

حكيمي گفت بابت پروژه آموزش و پرورش و اعتبار آن پی گیری لازم است و اعتبار برای پارکهای روستایی 6 روستا و هرکدام 2 میلیون تومان اخذشده است .درخصوص زمینهای مهرآباد برای واگذاری آن به بنیاد مسکن ، در حال پی گیری می باشد .

وي خاطر نشان تكليف عوارض شهرداری که می بایست به حوزه روستایی تخصيص داده شود مشخص نشده است. بدهی آسفالت بفروییه فقط 20 میلیون تومان آن اخذ شده است .

در ادامه وي افزود در حال حاضر میزبان برگزاری مسابقات فوتبال دهیاریهای منطقه 6 کشور می باشيم .  

كارشناس مسئول عمران آقای جلال زارعی گفت جلسات ستاد حوادث غیرمترقبه شهرستان که برای آموزش و پیشگیری از بلایای طبیعی ، جلسه آوار وتدفین ، جلسه جداسازی آب وفضای سبز شهری ، جلسه کمیسیون حفاریها ، جلسه درخصوص پل راه آهن در مسیر جاده ندوشن تشکیل شده است وي افزود مسئله جداسازی آب فضای سبز، پی گیری بیشتری نیاز دارد .

كارشناس صنايع، آقای محمد اسماعیلی گفت  جلسات گوناگونی درخصوص صنایع (از قبیل مسایل و مشکلات شهرک صنعتی و مسئله جابه جایی چاه آب شهرک ، مستقرشدن آتش نشانی در شهرک صنعتی ، اتمام پروژه تصفیه خانه شهرک صنعتی که با کمبود اعتبار روبروست ) برگزارشده ، که در حال پی گیری است  .

كارشناس عمران آقای امیر شاکری گفت جلسات مختلفی درخصوص مینی بوس رانی ، جایگاه CNG ، بلاتکلیفی پروژه ورودی شهر (بلوار سنتو) ، پروژه مسکن مهر ، کارگاهای مزاحم شهری ، کارگروه آب برگزارشده که :

شورای شهر و شهرداری در حال به نتیجه رساندن مینی بوس جهت خط برون شهری یا درون شهری می باشند .

جایگاه CNG نيز يه زودي به بهره برداری خواهدرسید.

وي افزود پروژه مسکن مهر که در حال هماهنگی با مدعیان زمین از سوی مسکن و شهرسازی و هم چنین تست کردن خاک آن محل برای شروع پروژه می باشند .

پروژه کارگاههای مزاحم شهری در جلسه ای که تشکیل شد مقرر گردید از شهرداري به مجامع امور صنفي منتقل گردد و توسط مجامع امور صنفی واگذاری و خدمات آب وبرق و هم چنین جدول گذاری و زیرسازی معابر انجام گیرد.

وي همچنين در مورد پروژه ورودی شهر (بلوار سنتو) گفت که مقرر گردیده در کمیته برنامه ریزی که برگزار می شود محلی که قرار است هزینه شود را مشخص نمایند و موافقت نامه های آن هم نیز باید اصلاح شود .

 

آقای محمدعلی کارگر گفت جلسه بررسی مشکلات زیلو که منجر به تشکیل کارگروهی برای امور مربوط به جهانی شدن زیلو مي باشد تشكيل شده است  .

وي افزود هماهنگی برای ایستگاه تقلیل گاز منطقه ده شیخی انجام شده و همچنين جلسه بابت تقاطع بلوار اشتری با شهرک فجر ، با حضور شهرداری ، آموزش و پرورش تشکیل شد که جهت طراحی و برآورد اعتبار آن در حال پی گیری می باشد.

وي گفت جلسه ای درخصوص احداث محل میوه و تره بار تشکیل شده و مقرر شده است شهرداری و شورای شهر و مسکن و شهرسازی مسایل مربوط را به نتیجه برسانند