فرماندارميبد : استكبار با حيثيت اسلامي و اعتقادات ديني ما روبرو شده است

محمدرضا رجاي افزود : استكبارو صهيونيست ، جنگ واقعي را برعليه اسلام شروع كرده اند و ما موظفيم  آنچنان محكم وارد صحنه شويم كه استكباربفهمد ؛ با حيثيت اسلامي و اعتقادات ديني ما روبرو شده است .

رجايي با اشاره به نفوذ صهيونيست دركاخ سفيد ، مسئولين دولت امريكا را پشت پرده اين صحنه بيان كرد و افزود : استكباربا اصل اسلام مشكل دارد.

لازم به ذكراست : چهارشنبه مورخ 1389/6/24 ساعت 11 صبح مردم مومن وهميشه درصحنه شهرستان ميبد درپارك فلسطين با تجمع گسترده ، عمل ناآگاهانه كشيش آمريكايي نسبت به هتك حرمت قرآن كريم را محكوم مي كنند .