عيدي رئيس جمهور به رسانه ها و مطبوعات
به مناسبت عيد سعيد فطر، رئيس دفتر رئيس جمهور طي نامه اي به كليه وزارتخانه ها، سازمانها و دستگاههاي اجرايي كشور، شكايتهاي در دست رسيدگي عليه رسانه ها و مطبوعات كشور را كان لم يكن تلقي نمود كه متن نامه عبدالرضا شيخ الاسلامي به شرح زير مي باشد :
ضمن تبريك فرارسيدن عيد سعيد فطر، نظر به دستور رياست محترم جمهوري در روز خبرنگار براي باز پس گيري شكايات دستگاههاي اجرايي از رسانه ها و مطبوعات، لازم است ترتيبي اتخاذ نمايند، كليه شكايت هاي در دست رسيدگي عليه رسانه ها و مطبوعات كشور تا تاريخ 17/5/87 كان لم يكن تلقي گردد .