درسومین شب از لیالی قدر ، شب زنده داران از کوچک و بزرگ ، زن و مرد ، دختر و پسر و شیرخواره و کودک که همراه والدین خود آمده بودند ؛ در مصلی آیت الله اعرافی بزرگترین کانون فرهنگی مذهبی شهرستان میبد دعای جوشن کبیر خواندند و قرآن به سرگرفتند .
فریاد بک یا الله درمصلی آیت الله اعرافی تا سحرگاه طنین انداز بود و شب زنده داران برای پاک شدن از گناه به درخانه خدا پناه آورده و به ائمه متوسل شدند و با جاری ساختن بلورهایی از جنس اشک ، توبه کردند .
شب زنده داران برای تعجیل در فرج امام زمان (عج) و رهایی مردم مظلوم غزه از شر رژیم گرگ صفت صهیونیستی و رفع بلا و گرفتاری و وحدت و همبستگی امت اسلام و شفای بیماران دعا کردند .