سرپرست جديد جهاد كشاورزي ميبد معرفي شد

  دكترحسين ابرقوئي رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان يزد درمراسم توديع محمد رضا ابراهيمي رئيس جهاد كشاورزي ميبد و معارفه سيد جلال عظيمي دخت سرپرست جديد اين سازمان ، با اشاره به جايگاه كشاورزي ودامداري درجامعه اظهارداشت : كشاورزي ودامداري شغل انبياء بوده و ازديربازكشاورزي درايران ازاحترام خاصي برخورداربوده است ؛ درحالي كه امروزه محصولات كشاورزان ودامداران با قيمت بسياربالا دربازاربه فروش مي رسد اما كشاورزان و دامداران توان بازپرداخت بدهي هاي خود نيستند .

دكترابرقوئي با بيان اينكه مسائل و مشكلات كشاورزان و دامداران بايد ازديدگاه علمي ، آسيب شناسي و مورد بررسي مسئولان قرارگيرد ؛ افزود : جهاد كشاورزي بايد مهد وپناهگاه متخصصين كشاورزي باشد و براساس قدرت علمي و توان فني فرد مسئولين انتخاب شود .

وي افزود : مسئولين كشاورزي بايد با همت بيشتردرسال همت مضاعف وكارمضاعف، كشاورزان و دامداران را مورد توجه خاص قراردهند و با برنامه ريزي، امورنظارتي توليد را دنبال كنند .

فرماندارميبد نيزدراين جلسه ضمن تبريك ميلاد امام حسن مجتبي (ع) برتقويت حوزه هاي مختلف پژوهشي تاكيد كرد وافزود : با توجه به اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها بايد به سمت افزايش بهره وري برويم .

محمد رضا رجايي اطلاعات به روزكارشناسان جهادكشاورزي و آموزش كشاورزان را ازنيازهاي فعاليت اين اداره بيان كرد .

دراين مراسم  اززحمات محمد رضا ابراهيمي قدرداني و سيد جلال عظيمي دخت بعنوان سرپرست جديد جهاد كشاورزي ميبد معرفي شد .