ساماندهی وآسفالت ورودی میبد از کنارگذرغربی

این پروژه به طول هزار و 400 متر درمجموع با 950میلیون تومان ازمحل کمک های ادارات و اعتبارات شهرستان تا پایان مهر امسال به بهره برداری می رسد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، یکی از ورودی های شهرستان میبد که نقش مهمی در کاهش حجم ترافیک و تسهیل عبورومرور به شهرستان میبد به ویژه بخش ندوشن دارد ورودی ازکنارگذرغربی ازپارک غدیر به سمت روستای حسن آباد است .

این پروژه به طول هزار و 400 متر درمجموع با 950میلیون تومان ازمحل کمک های ادارات و اعتبارات شهرستان تا پایان مهر به بهره برداری می رسد .

دهیار روستای حسن آباد گفت:اجرای این پروژه شامل طراحی ،زیرسازی ،جدول گزاری ،روشنایی ،آسفالت و کسب مجوز ایجاد دوربرگردان با پی گیری دهیاری حسن آباد صورت گرفته است.

 حاج محمدرضا کارگر گفت:طول این مسیر هزار و 400 متر است و 750 میلیون تومان اعتبار از محل کمک های ادارات راه و شهرسازی ،فرمانداری،شهرداری ،شرکت تعاونی دهیاری ها و 200 میلیون تومان ازمحل اعتبارات شهرستان درتامین قیریارانه ایی هزینه شده است .

فرماندار میبد دربازدید از روند این پروژه ازپی گیری های مجدانه دهیار روستای حسن آباد در به سرانجام رسیدن دومین ورودی شهرستان میبد قدردانی کرد.