گشت مشترک متشکل از کارشناسان فرمانداری، نیروی انتظامی ، اداره کار، مرکز بهداشت و اصناف با حضور درسطح شهر ، فعالیت اتباع غیر مجاز در فعالیت های اقتصادی شهرستان میبد را مورد رصد و پایش قرار دادند .
حسینی کارشناس امور اتباع اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استان گفت : اتباع در 56 رسته شغلی که قانون معین کرده است نمی توانند فعالیت کنند .
حسینی افزود :  در این بازدید که از کارواش، کارگاه های برش کاشی، فروشگاه های لبنیات ، میوه فروشی ها ، دفاتر کاشی و عاملان فروش قالی صورت گرفت؛ فعالیت اتباع محرز بود و کارت و مدارک آنها برای تعهد بیشتر اخذ و به اداره اتباع استان هدایت شدند .