ديدار فرماندار ميبد با مسئولين دانشگاه آزاد، وزير تعاون و مسئولين وزارت راه

در ديدار با مسئولين دانشگاه آزاد آنان توجه به ارتقاي سطح كيفي دانشگاه آزاد اسلامي را از اهداف اين دانشگاه ذكر نمودند و در ادامه به تلاش واحدهاي دانشگاهي براي اخذ رشته هاي كارشناسي ارشد و دكتري تأكيد كردند .

محمدرضا رجايي با ياد آورشدن سابقه دانشگاه آزاد ميبد و برشمردن امكانات سخت افزاري و نرم افزاري اين دانشگاه ، خواستار توجه بيشتر به استعداد و ظرفيتها وتوجه به تحصيلات تكميلي دراين دانشگاه شد.
مسئولين دانشگاه آزاد اسلامي با پذيرش دانشجو كارشناسي ارشد در رشته هاي زبان انگليسي، ارتباطات و سراميك در دانشگاه براي يك بار منوط به ارائه مدارك هيأت علمي موافقت نمودند تا دانشجويان دكتراي رشته هاي فوق الذكر فارغ التحصيل شوند .

ايشان همچنين نظر مساعد دكتر جاسبي و خود را جهت راه اندازي دانشگاه مجازي اعلام نمود و به نتيجه رسيدن آن را منوط به پيگيري و تلاش مديران دانست.

در ديدار با وزير تعاون كه با حضور نماينده مردم تفت و ميبد در مجلس شوراي اسلامي و مديركل تعاون استان نيز حضور داشتند 10 مورد از وزير درخواست شد كه اكثر موارد مورد پذيرش قرار گرفت.

فرماندار ميبد ديداري كه با مسئولين وزارت راه داشتند كه در اين ديدر پيرامون كمربندي ميبد، اجراي رمپ پل بفروئيه، تعريض جاده پل راه آهن و همچنين پل راه آهن ، ايجاد دسترسي هاي لازم به كمربندي شرق ميبد بحث و تبادل نظر شد و با تماس تلفني مسئولين وزارت راه بامسئول مربوطه، آقاي مهندس نجفي در خواستهاي فوق را جهت طراحي و اجرا پذيرفتند.